terug

Nieuwe cao

voor de kappersbranche

Het nieuws over de nieuwe cao is je vast en zeker niet ontgaan. Cao-partijen ANKO, CNV Vakmensen en FNV MOOI hebben een overeenstemming bereikt over de nieuwe cao voor de kappersbranche. Wat betekent deze verandering? En wat gaat er veranderen voor jou? Je leest het allemaal in deze blog.

Wat gaat er veranderen?

Er is na een moeizame periode weer een gezamenlijk onderhandelingsresultaat bereikt tussen de drie genoemde cao-partijen hierboven. Het onderhandelingsresultaat is aangevuld met o.a. afspraken over het functiegebouw (geïntroduceerd in 2018). Ook is er overeenstemming bereikt over extra investering in duurzame inzetbaarheid van werknemers. Hier kunnen werkgevers en werknemers gebruik van maken. De nieuwe cao geeft daarnaast een loonsverhoging van 2 procent voor zeven maanden vanaf 1 januari 2020.

Wanneer is de nieuwe cao geldig?

De cao geldt van 1 juli 2019 tot 1 februari 2020. Het doel van deze cao-periode is om een toekomstagenda te ontwikkelen met o.a. aandacht voor voorlichting en handhaving van de cao.

Wat moet ik doen?

Op de website van ANKO wordt precies aangegeven welke stappen je moet ondernemen en lees je meer over de belangrijkste aanpassingen. Klik hier om door te gaan naar ANKO.